Kontakt

Adres: 04-359 Warszawa, ul. Kobielska 17
tel.: (022) 213 07 38, 213 07 39
komórka: (0601) 25 58 38
e-mail: